Podziękowanie

Czasami nie sposób naprawić złych zrządzeń losu, odwrócić smutnego biegu wydarzeń czy prawdziwie ukoić cierpiącego człowieka i jego bliskich. To jednak nikogo nie zwalnia z podejmowania prób. Marzymy, by wszyscy, którzy zgłaszają się do prowadzonego przez nas Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza mieli zapewnioną opiekę bez oczekiwania i na najwyższym poziomie.

Za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę chcielibyśmy serdecznie podziękować - Państwa niezwykła hojność budzi nadzieję, że tak naprawdę nikt nie jest sam. Jednocześnie bardzo prosimy o niezapominanie o nas w kolejnych latach.

Pomożemy wypełnić Ci PIT!

Chciałbyś wesprzeć hospicjum swoim 1% podatku, ale nie wiesz, jak to zrobić? Przyjdź do hospicjum, a wypełnimy PIT za Ciebie!

Dyżury wykwalifikowanych wolontariuszy i pracowników Fundacji Hospicyjnej odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek), w lutym, marcu i kwietniu, w godz. 15.00-18.00, w siedzibie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, przy ul. Kopernika 6.

Nie zapomnij przynieść ze sobą wszystkich PIT-ów otrzymanych w tym roku od pracodawców i/lub ZUS oraz dokumentów związanych z ulgami i odliczeniami!

Jeśli wolisz PIT wypełnić samodzielnie, odwiedź stronę www.fundacjahospicyjna.pl i pobierz darmowy program do wypełniania PIT.

KRS 0000 201002

Fundacja Hospicyjna prowadzi Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

UWAGA: nie oferujemy pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom otrzymującym dochody z pracy za granicą.

Jak przekazać nam 1%

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO?

1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

3. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

4. Podatnicy, którzy już złożyli deklarację PIT osobiście lub którym PIT wypełniał pracodawca.

5. Emeryci i renciści. Należy poczekać, aż ZUS prześle PIT 40A.

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) musisz wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), podając: Numer KRS: 0000201002 oraz Wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Do 30.04.2018 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu. Emeryci i renciści wykazują w PIT 37 dochody z renty lub emerytury na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A.

 

Najczęściej zadawane pytania

Jak rozliczają się tzw. ryczałtowcy oraz osoby czerpiące zysk z najmu?

Jeśli należycie do grupy przedsiębiorców, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w minionym roku czerpaliście zyski z najmu, termin składania zeznań podatkowych upływa już 31 stycznia. Wy również możecie oddać 1% na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu PIT-28. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie Waszego 1% na rzecz Fundacji Hospicyjnej. Jak to zrobić? W punkcie M, poz. 134 wpisujemy nr KRS, a w poz. 135 kwotę 1% sumy z poz. 114.
KRS Fundacji Hospicyjnej: 0000 201 002
Za każdą, nawet najdrobniejszą sumę, dziękujemy z całego serca!

Czy OPP wie, od kogo otrzymuje 1%?

Aby organizacja dowiedziała się, kto przekazał jej 1% podatku, należy w części K. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w pkt. 140 deklaracji PIT zaznaczyć zgodę na przekazanie danych organizacji pożytku publicznego. W pkt. 141 można wpisać swoje dane, np. telefon, adres e-mail, ułatwiające kontakt z podatnikiem. Jedynie na podstawie wyrażonej zgody dane podatnika wynikające ze złożonej deklaracji zostaną przekazane organizacji wskazanej w poz. 137, gdzie został wpisany nr KRS.

Jak wykorzystujemy 1%?

Dzięki 1% przekazanemu przez podatników Fundacja Hospicyjna wspiera ogólnopolski ruch hospicyjny oraz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Wspomagamy materialnie i merytorycznie polskie hospicja, rozwijamy centra wolontariatu hospicyjnego, opiekujemy się osieroconymi dziećmi i rodzinami w żałobie oraz prowadzimy edukację społeczną na temat hospicjów, końca życia, straty, żałoby i osierocenia (m.in. od 9 lat organizujemy ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną "Hospicjum to też Życie"). Więcej na temat, jak pomagamy dzięki 1%, znajdziesz w zakładce: Co robimy z 1%?

Mam pytanie dotyczące działalności Fundacji Hospicyjnej

Odpowiedzi poszukaj na naszej stronie lub zadzwoń pod numer naszej infolinii: 58 345 90 60.

Mam specjalistyczne pytanie dotyczące rozliczenia podatkowego

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów. Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące podatków.

Czy moja firma może przekazać 1% swojego podatku Fundacji Hospicyjnej?

Nie. Przywilej ten otrzymały jedynie osoby fizyczne, a nie posiadają go osoby prawne.

Czy mogę się rozliczyć z podatku on-line?

Tak. Potrzebne formularze i informacje na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Jaki jest związek Fundacji Hospicyjnej z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku?

Fundacja Hospicyjna została założona w 2004 roku przez Krajowego Duszpasterza Hospicjów i ówczesnego dyrektora Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, ks. Piotra Krakowiaka SAC. Od lipca 2016 roku te dwie organizacje współpracują pod jednym szyldem. Fundacja prowadzi tę placówkę, ale też korzysta z jej doświadczeń, organizując szkolenia i kampanie społeczne dla ośrodków paliatywno-hospicyjnych z całego kraju. Od początku istnienia Fundacji Hospicyjnej gdańskie Hospicjum jest jej głównym beneficjentem w regionie. Wszystkie pieniądze przekazane Fundacji przez podatników z woj. pomorskiego zostaną przeznaczone na działalność, związana z prowadzeniem hospicjum, natomiast pieniądze od podatników z innych miejscowości sfinansują ogólnopolską działalność Fundacji Hospicyjnej.

Czy Fundacja Hospicyjna prowadzi subkonta dla osób przebywających pod opieką hospicjów?

Tak. Są to przede wszystkim podopieczni Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza oraz Akademii Walki z Rakiem.

Co to jest organizacja pożytku publicznego (OPP)?

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli m.in.:

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej, albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości;
 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;
 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czy emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Tak. Z możliwości przekazania swojego 1% podatku mogą też skorzystać emeryci i renciści. Nie każdy o tym wie, dlatego prosimy, przekaż tę informację Twoim znajomym, którzy otrzymują od państwa świadczenia emerytalne lub rentę i co roku oddają w całości podatek fiskusowi. Mogą sami zdecydować o tym, co stanie się z 1% ich podatku. Mogą pomóc komuś, kto jest nieuleczalnie chory i dzięki darowi ich serca będzie mniej cierpiał. Jeżeli emeryt lub rencista nie ma innych dochodów poza emeryturą lub rentą, dostaje rozliczenie od ZUS lub KRUS. By przekazać 1% podatku, musi wypełnić formularz PIT-37 w taki sam sposób jak inni podatnicy, a następnie dostarczyć go do urzędu skarbowego. Jak to zrobić?

 • należy poczekać aż ZUS prześle PIT 40A
 • do 02.05.2017 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe PIT-37. Wykazuje się w nim dochody z renty lub emerytury (na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A)
 • w części J, deklaracji PIT 37 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy wpisać:
  • poz. 137 Numer KRS: 0000201002
  • poz. 138 Wnioskowana kwota: Należy wpisać kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (1% kwoty wykazanej w poz. 126 podatek należny)

Już wypełniłem PIT, ale nie wskazałem w nim żadnej organizacji pożytku publicznego. Czy mogę jeszcze coś zrobić?

Tak. Możesz jeszcze złożyć korektę zeznania podatkowego, a w niej wypełnić rubryki dotyczące przekazania 1% organizacji pożytku publicznego. Możesz też wpłacić darowiznę na konto Fundacji Hospicyjnej: BOŚ O/Gdańsk 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 (darowiznę tę za rok będziesz mógł odliczyć od podatku w kwocie nieprzekraczającej 6% rocznych dochodów). Możesz też do nas napisać pod adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., oferując Fundacji Hospicyjnej lub któremuś z hospicjów swój czas i umiejętności. Czytaj więcej na temat możliwości współpracy z Fundacją Hospicyjną.

Nie mogę Wam przekazać 1% podatku. Jak w inny sposób mogę pomóc?

Możesz wpłacić darowiznę na konto Fundacji Hospicyjnej: BOŚ O/Gdańsk 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 (darowiznę tę za rok będziesz mógł odliczyć od podatku w kwocie nieprzekraczającej 6% rocznych dochodów). Możesz też do nas napisać pod adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., oferując Fundacji Hospicyjnej lub któremuś z hospicjów swój czas i umiejętności. Czytaj więcej na temat możliwości współpracy z Fundacją Hospicyjną.

Czy przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego cokolwiek mnie kosztuje?

Nie. Pieniądze, które otrzyma wskazana organizacja pożytku publicznego, są potrącane z całej kwoty podatku, który i tak musisz zapłacić. Nie uszczupla więc ona Twoich zasobów.

Do kiedy mogę złożyć zeznanie podatkowe?

Do 30 kwietnia 2018 r. Jeśli złożysz zeznanie podatkowe po terminie, urząd skarbowy nie przekaże Twojego 1% na rzecz wybranej przez Ciebie OPP. Z drugiej strony, jeśli zeznanie złożyłeś w terminie, możesz przekazać 1% w korekcie zeznania podatkowego, nawet jeśli nie zrobiłeś tego w pierwszej wersji zeznania.

Jaki jest nr KRS Fundacji Hospicyjnej?

0000201002

 

Co robimy z 1%

Fundacja Hospicyjna od ponad 13 lat nie zgadza się na rzeczywistość, w której terminalnie chorzy umierają bez opieki, osierocone dzieci pozostawione są bez wsparcia, walczący z rakiem walczą samotnie, a wolontariat jest pustym słowem.

Pomagamy polskim hospicjom, by mogły spełniać funkcję dobrych miejsc, w których odchodzi się w spokoju i bez bólu.

Otaczamy opieką socjalną osierocone dzieci, których bliscy odeszli pod opieką hospicjów, oraz wsparciem psychologicznym wszystkie osierocone dzieci i młodzież w Polsce.

Rozwijamy idee wolontariatu – zarówno opiekuńczego, jak i akcyjnego – bo pomaganie jest piękne.

Edukujemy, publikując książki, kwartalnik i finansując działalność gdańskiego oddziału Akademii Walki z Rakiem.

We wszystkie obszary działalności oraz przynależne im projekty jesteśmy zaangażowani na 100 procent. Ciebie prosimy o 1, który możesz nam przekazać, wpisując KRS 0000 201 002 w formularzu PIT.

DONATE

amount:

Uśmiech Dziecka 2018

Przekaż 1%, wersja online

Pobierz program

Rocznik

Hospice Foundation

Bank account
EUR: PL18154010982001556247270003
USD: PL88154010982001556247270004
PLN: PL72154010982001556247270001

Bic code: EBOSPLPW
Swift code: EBOSPLPW089