Podziękowanie

Czasami nie sposób naprawić złych zrządzeń losu, odwrócić smutnego biegu wydarzeń czy prawdziwie ukoić cierpiącego człowieka i jego bliskich. To jednak nikogo nie zwalnia z podejmowania prób.

Fundacja Hospicyjna już od 10 lat wspiera Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz ponad 100 ośrodków hospicyjnych w całej Polsce. Ponieważ w dzisiejszych czasach skuteczność działań często przekłada się na możliwości finansowe, w 2012 roku na pomoc osobom terminalnie chorym, pozostającym pod opieką hospicjów stacjonarnych i domowych, przeznaczyliśmy 1,3 mln zł. Ponadto istniejący przy Fundacji Fundusz Dzieci Osieroconych pomógł 731 dzieci z całej Polski, przekazując na ich potrzeby blisko 300 tys. zł, a na rozwój wolontariatu oraz działania edukacyjne przeznaczyliśmy 135 tys. zł. Znaczącą część tej kwoty stanowią pieniądze przekazane przez Państwa w postaci 1% podatku dochodowego. W tym roku przekazaliście nam Państwo 1 045 890, 43 zł.

Za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę chcielibyśmy serdecznie podziękować - Państwa niezwykła hojność budzi nadzieję, że tak naprawdę nikt nie jest sam. Jednocześnie bardzo prosimy o niezapominanie o nas w kolejnych latach.

Pomożemy wypełnić Ci PIT!

Chciałbyś wesprzeć hospicjum swoim 1% podatku, ale nie wiesz, jak to zrobić? Przyjdź do hospicjum, a wypełnimy PIT za Ciebie!

Dyżury wykwalifikowanych wolontariuszy i pracowników Fundacji Hospicyjnej odbywają się 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w lutym, marcu i kwietniu w godz. 15-18 w siedzibie Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, przy ul. Chodowieckiego 10.

Nie zapomnij przynieść ze sobą wszystkich PIT-ów otrzymanych w tym roku od pracodawców i/lub ZUS oraz dokumentów związanych z ulgami i odliczeniami!

Jeśli wolisz PIT wypełnić samodzielnie, odwiedź stronę www.fundacjahospicyjna.pl i pobierz darmowy program do wypełniania PIT.

KRS 0000 201002 Fundacja Hospicyjna wspiera Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

UWAGA: nie oferujemy pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom otrzymującym dochody z pracy za granicą.

Jak przekazać nam 1%

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO?

1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

3. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

4. Podatnicy, którzy już złożyli deklarację PIT osobiście lub którym PIT wypełniał pracodawca.

5. Emeryci i renciści

Należy poczekać, aż ZUS prześle PIT 40A.

Do 30.04.2015 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe PIT-37. Wykazuje się w nim dochody z renty lub emerytury (na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A);

W części I deklaracji PIT 37 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy wpisać: poz. 123 Numer KRS: 0000201002; poz. 124 Wnioskowana kwota (należy wpisać kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół - 1% kwoty wykazanej w poz. 118 Podatek należny).

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) musisz wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), podając: Numer KRS: 0000201002 oraz Wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Najczęściej zadawane pytania

Jak rozliczają się tzw. ryczałtowcy oraz osoby czerpiące zysk z najmu?

Jeśli należycie do grupy przedsiębiorców, którzy rozliczają się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w minionym roku czerpaliście zyski z najmu, termin składania zeznań podatkowych upływa już 31 stycznia. Wy również może cie oddać 1% na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w formularzu PIT-28. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie Waszego 1% na rzecz Fundacji Hospicyjnej. Jak to zrobić? W punkcie M, poz. 125 wpisujemy nr KRS, a w poz. 126 kwotę 1% sumy z poz. 105.
KRS Fundacji Hospicyjnej: 0000 201 002
Za każdą, nawet najdrobniejszą sumę, dziękujemy z całego serca!

Czy OPP wie, od kogo otrzymuje 1%?

Aby organizacja dowiedziała się, kto przekazał jej 1% podatku, należy w części J. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w pkt. 126 deklaracji PIT zaznaczyć zgodę na przekazanie danych organizacji pożytku publicznego. W pkt. 127 można wpisać swoje dane, np. telefon, adres e-mail, ułatwiające kontakt z podatnikiem. Jedynie na podstawie wyrażonej zgody dane podatnika wynikające ze złożonej deklaracji zostaną przekazane organizacji wskazanej w poz. 123, gdzie został wpisany nr KRS.

Jak wykorzystujemy 1%?

Dzięki 1% przekazanemu przez podatników Fundacja Hospicyjna wspiera ogólnopolski ruch hospicyjny oraz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Wspomagamy materialnie i merytorycznie polskie hospicja, rozwijamy centra wolontariatu hospicyjnego, opiekujemy się osieroconymi dziećmi i rodzinami w żałobie oraz prowadzimy edukację społeczną na temat hospicjów, końca życia, straty, żałoby i osierocenia (m.in. od 9 lat organizujemy ogólnopolską kampanię społeczno-edukacyjną "Hospicjum to też Życie"). Więcej na temat, jak pomagamy dzięki 1%, znajdziesz w zakładce: Co robimy z 1%?

Mam pytanie dotyczące działalności Fundacji Hospicyjnej

Odpowiedzi poszukaj na naszej stronie lub zadzwoń pod numer naszej infolinii: 58 345 90 60.

Mam specjalistyczne pytanie dotyczące rozliczenia podatkowego

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów. Znajdziesz tam odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące podatków.

Czy mogę skorzystać z bezpłatnego programu, który pomoże mi wypełnić formularz PIT?

Tak. Darmowy program do wypełniania PIT można pobrać tutaj. Jeśli skorzystasz z tego linku, program automatycznie wpisze Fundację Hospicyjną jako organizację pożytku publicznego, którą chcesz wesprzeć 1% swojego podatku.

Czy moja firma może przekazać 1% swojego podatku Fundacji Hospicyjnej?

Nie. Przywilej ten otrzymały jedynie osoby fizyczne, a nie posiadają go osoby prawne.

Czy mogę się rozliczyć z podatku on-line?

Tak. Potrzebne formularze i informacje na ten temat znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Jaki jest związek Fundacji Hospicyjnej z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku?

Fundacja Hospicyjna została założona w 2004 roku przez Krajowego Duszpasterza Hospicjów i ówczesnego dyrektora Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, ks. Piotra Krakowiaka SAC. Od tego czasu stale wspiera tę placówkę oraz korzysta z jej doświadczeń, organizując szkolenia i kampanie społeczne dla ośrodków paliatywno-hospicyjnych z całego kraju. Od początku istnienia Fundacji Hospicyjnej gdańskie Hospicjum jest jej głównym beneficjentem w regionie. Wszystkie pieniądze przekazane Fundacji przez podatników z woj. pomorskiego zostaną przeznaczone na jego działalność, natomiast pieniądze od podatników z innych miejscowości sfinansują ogólnopolską działalność Fundacji Hospicyjnej.

Czy Fundacja Hospicyjna prowadzi subkonta dla osób przebywających pod opieką hospicjów?

Nie. Nie faworyzujemy żadnych pacjentów. Zebrane przez nas pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc hospicjom i ich wszystkim pacjentom, a nie poszczególnym osobom wskazanym przez podatników.

Co to jest organizacja pożytku publicznego (opp)?

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot działający na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli m.in.:

 • prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • nie prowadzi działalności gospodarczej, albo prowadzi ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości;
 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;
 • przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Czy emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Tak. Z możliwości przekazania swojego 1% podatku mogą też skorzystać emeryci i renciści. Nie każdy o tym wie, dlatego prosimy, przekaż tę informację Twoim znajomym, którzy otrzymują od państwa świadczenia emerytalne lub rentę i co roku oddają w całości podatek fiskusowi. Mogą sami zdecydować o tym, co stanie się z 1% ich podatku. Mogą pomóc komuś, kto jest nieuleczalnie chory i dzięki darowi ich serca będzie mniej cierpiał. Jeżeli emeryt lub rencista nie ma innych dochodów poza emeryturą lub rentą, dostaje rozliczenie od ZUS lub KRUS. By przekazać 1% podatku, musi wypełnić formularz PIT-37 w taki sam sposób jak inni podatnicy, a następnie dostarczyć go do urzędu skarbowego. Jak to zrobić?

 • należy poczekać aż ZUS prześle PIT 40A
 • do 30.04.2015 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe PIT-37. Wykazuje się w nim dochody z renty lub emerytury (na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A)
 • w części H, deklaracji PIT 37 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy wpisać:
  • poz. 124 Numer KRS: 0000201002
  • poz. 125 Wnioskowana kwota: Należy wpisać kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (1% kwoty wykazanej w poz. 120 podatek należny)

Już wypełniłem PIT, ale nie wskazałem w nim żadnej organizacji pożytku publicznego. Czy mogę jeszcze coś zrobić?

Tak. Możesz jeszcze złożyć korektę zeznania podatkowego, a w niej wypełnić rubryki dotyczące przekazania 1% organizacji pożytku publicznego. Możesz też wpłacić darowiznę na konto Fundacji Hospicyjnej: BOŚ O/Gdańsk 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 (darowiznę tę za rok będziesz mógł odliczyć od podatku w kwocie nieprzekraczającej 6% rocznych dochodów). Możesz też do nas napisać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oferując Fundacji Hospicyjnej lub któremuś z hospicjów swój czas i umiejętności. Czytaj więcej na temat możliwości współpracy z Fundacją Hospicyjną.

Nie mogę Wam przekazać 1% podatku. Jak w inny sposób mogę pomóc?

Możesz wpłacić darowiznę na konto Fundacji Hospicyjnej: BOŚ O/Gdańsk 72 1540 1098 2001 5562 4727 0001 (darowiznę tę za rok będziesz mógł odliczyć od podatku w kwocie nieprzekraczającej 6% rocznych dochodów). Możesz też do nas napisać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oferując Fundacji Hospicyjnej lub któremuś z hospicjów swój czas i umiejętności. Czytaj więcej na temat możliwości współpracy z Fundacją Hospicyjną.

Czy przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego cokolwiek mnie kosztuje?

Nie. Pieniądze, które otrzyma wskazana organizacja pożytku publicznego, są potrącane z całej kwoty podatku, który i tak musisz zapłacić. Nie uszczupla więc ona Twoich zasobów.

Do kiedy mogę złożyć zeznanie podatkowe?

Do końca kwietnia 2015 r. Jeśli złożysz zeznanie podatkowe po terminie, urząd skarbowy nie przekaże Twojego 1% na rzecz wybranej przez Ciebie opp. Z drugiej strony, jeśli zeznanie złożyłeś w terminie, możesz przekazać 1% w korekcie zeznania podatkowego, nawet jeśli nie zrobiłeś tego w pierwszej wersji zeznania.

Jaki jest nr KRS Fundacji Hospicyjnej?

0000201002

Jak przekazać 1% Fundacji Hospicyjnej?

Aby przekazać nam 1% swoich podatków, musisz w swoim zeznaniu podatkowym (formularz PIT) w odpowiednie pola wpisać:
- numer KRS (wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego): 0000201002
- kwotę, jaką urząd skarbowy ma przelać na konto wskazanej organizacji (oczywiście nie więcej niż 1% podatku)
Ponadto możesz wskazać konkretny cel, na które ma być przeznaczony 1% twojego podatku. Możesz też zaznaczyć, że zezwalasz urzędowi skarbowemu na poinformowanie organizacji pożytku publicznego o tym, że to właśnie Ty przekazałeś jej 1% procent podatku. Dzięki temu będziemy mogli podziękować Ci za ten gest i przysłać Ci informację o tym, co zrobiliśmy z powierzonymi nam pieniędzmi.
Urząd skarbowy ma trzy miesiące od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego na dokonanie przelewu Twojego 1% podatku na rzecz opp. Uwaga! Jeśli złożysz zeznanie podatkowe po terminie, urząd skarbowy nie przekaże Twojego 1% na rzecz wybranej przez Ciebie opp. Z drugiej strony, jeśli zeznanie złożyłeś w terminie, możesz przekazać 1% w korekcie zeznania podatkowego, nawet jeśli nie zrobiłeś tego w pierwszej wersji zeznania.

Co robimy z 1%

W 2013 roku z odpisów podatkowych uzyskaliśmy sumę 1 334 151,53 zł, którą w całości przeznaczyliśmy na realizację zadań związanych z naszą misją.

Aktywność organizacji realizowana była w czterech podstawowych obszarach działania:

 • wsparcie hospicjów – 735 419,29 zł, w tym wsparcie Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku – 630 345,41 zł
 • pomoc socjalna – 244 288,89 zł, w tym finansowanie Funduszu Dzieci Osieroconych – 102 363,96 zł
 • rozwój wolontariatu hospicyjnego – 40 166,28 zł
 • edukacja społeczna – 314 277,08 zł, w tym finansowanie Akademii Walki z Rakiem – 47 667,88 zł

Dodatkowo, dzięki dotacjom, darowiznom i wielu akcjom charytatywnym na wyżej wymienione cele przeznaczyliśmy łącznie sumę 1 747 703,48 zł.

JAK W 2013 ROKU POMOGLIŚMY HOSPICJOM W CAŁEJ POLSCE?

W 2013 roku wsparliśmy materialnie i organizacyjnie ponad 60 hospicjów. Oprócz pomocy Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku wsparliśmy bezpośrednią pomocą finansową Hospicjum Pro Salute z Będzina kwotą 6 766,70 zł, Hospicjum Amicus z Piekar Śląskich kwotą 10 906,80 zł oraz Hospicjum Samarytanin z Opola kwotą 19967,86 zł i Hospicjum Św. Ojca Pio w Pucku – 15 000 zł.

Zorganizowaliśmy dwie kampanie ogólnospołeczne, obie poświęcone dzieciom osieroconym, prowadziliśmy ogólnopolski portal www.hospicja.pl, będący źródłem informacji zarówno dla ośrodków hospicyjnych, jak i osób szukających pomocy, oraz wydawaliśmy ogólnopolski kwartalnik hospicyjny „Hospicjum to też Życie”. W dniach 24–26 października zorganizowaliśmy warsztaty dla przedstawicieli ośrodków hospicyjnych z całego kraju, zatytułowane: „Komunikacja z osobą chorą i bliskimi. Jak udzielać wsparcia i informacji?”, w których wzięło udział przeszło 40 osób. Od lipca w sieci działa Księgarnia Fundacji Hospicyjnej (wcześniej Sklep Fundacji Hospicyjnej), miejsce dla osób poszukujących odpowiedzi na trudne pytania, a także wskazówek, jak radzić sobie ze stratą i osieroceniem.

W ramach konkursu grantowego „Razem możemy więcej” wraz z Fundacją Dbam o Zdrowie ufundowaliśmy 1000 kart na leki o wartości 100 zł na zakup leków lub innych środków medycznych, które zostały przekazane 51 ośrodkom paliatywno-hospicyjnym z całej Polski.

Pomoc osieroconym dzieciom

Od 2006 roku przy Fundacji działa Fundusz Dzieci Osieroconych, który w 2013 roku objął opieką 725 dzieci, w tym 361 z regionu pomorskiego i 364 z całej Polski. Podopiecznym Funduszu, których najbliżsi odeszli w hospicjach, a także rodzeństwu dzieci przewlekle chorych udzielana jest pomoc psychologiczna i materialna. Wyjeżdżają na kolonie wypoczynkowo-terapeutyczne (30), otrzymują wsparcie edukacyjne (84) i wyprawki szkolne(112) oraz prezenty na Dzień Dziecka (342) i święta (120). W 2013 roku przeprowadziliśmy dla nich ogólnopolskie akcje: „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” (prezenty), „Kolorowy Piórnik” (wyprawki szkole) oraz zorganizowaliśmy dwie wielkie kampanie. Pierwsza, zatytułowana „Podaruj Dzieciom Uśmiech”, przeprowadzona została w trakcie letnich wakacji, a kolejna zaczęła się jesienią i trwać będzie do końca września 2014 roku. Jej hasło: „Pomóż ukoić ból” w perspektywie bliższej realizowane jest za pomocą ogólnospołecznej kwesty, natomiast wiosną 2014 roku rusza program „Tumbo pomaga” skierowany do dzieci osieroconych, rodziców, nauczycieli, pedagogów, i psychologów, a wraz z nim portal, na którym zostanie zgromadzona wiedza i porady specjalistów pomagające uporać się z żałobą i jej skutkami.

Od początku działania Funduszu Dzieci Osieroconych z jego pomocy skorzystało blisko 6000 dzieci.

Szerzenie edukacji społecznej

Oprócz wspomnianych wyżej kampanii społecznych oraz warsztatów z komunikacji, w 2013 roku zorganizowaliśmy debatę z udziałem autorytetów krajowych oraz gości reprezentujących Europejską Akademię Opieki Paliatywnej, zatytułowaną: „Sztuka umierania – solidarność międzyludzka”. Jej okolicznościowym pretekstem była inauguracja obchodów 30-lecia działalności Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz 10-lecia Fundacji Hospicyjnej, która odbyła się 16 marca w gdańskim Dworze Artusa. Natomiast w październiku zaprosiliśmy na drugą konferencję „Wygrać z rakiem – wsparcie i edukacja dla zdrowia”, dotyczącą możliwości pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową.

W 2013 roku pod szyldem „Biblioteki Fundacji Hospicyjnej” ukazała się ważna książka, prezentująca działalność Hospicjum-jubilata, pod tytułem: „Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku. 30 lat w służbie umierającym i ich bliskim 1983–2013”.

JAK W 2013 ROKU POMOGLIŚMY NA POMORZU

Opieka medyczna nad pacjentami

W 2013 roku Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku zaopiekowało się blisko 1300 chorymi z regionu Pomorza. Pod jednym szyldem działają: Stacjonarny Dom Hospicyjny dla Dzieci i Dorosłych, Domowe Hospicjum dla Dorosłych, Domowe Hospicjum dla Dzieci, Poradnia Medycyny Paliatywnej, a od lutego również Hospicyjna Opieka Perinatalna. Całkowity koszt utrzymania Hospicjum w 2013 roku wyniósł 5 320 555 zł, natomiast kontrakt z NFZ przyniósł 3 825 579 zł. W zeszłym roku Fundacja Hospicyjna na działalność Hospicjum przekazała 724 547,60 zł, wsparcie rzeczowe i organizacyjne w wysokości 171 206,83 zł oraz 21 260,00 zł w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych. A wszystko po to, by mogło przyjąć większą liczbę pacjentów i zapewnić im i ich bliskim jak najlepszą opiekę.

Pomoc osieroconym dzieciom

W 2013 roku Fundacja pomogła 361 dzieciom z Pomorza, w tym również podopiecznych Hospicjum im ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, a także Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni, Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, Hospicjum Św. Ojca Pio w Pucku, Hospicjum Ogród Nadziei w Tczewie oraz Hospicjum w Starogardzie Gdańskim. Wypoczywać mieli okazję aż trzykrotnie – zimą na English Winter Camp w Rzucewie (7), natomiast latem w Jantarze (30), na obozie przygotowanym pod hasłem „Sportowe szaleństwa”, oraz w Szarlocie koło Kościerzyny, na English Summer Camp (7). Ponadto w działającej przy Fundacji świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań” zorganizowano dla nich dwutygodniowe spotkania wakacyjne.

Na rozpoczęcie roku szkolnego dla 115 podopiecznych z Gdańska Tczewa i Gdyni przygotowano wyprawki o łącznej wartości 13 339 zł, a 30 dzieci wsparcie edukacyjne. Z okazji Świat Bożego Narodzenia i Dnia Dziecka dla wszystkich podopiecznych hospicjum przekazane zostały piękne prezenty.

Rozwój wolontariatu hospicyjnego

Bez wolontariuszy hospicjum nie mogłoby zapewnić tak dobrej opieki swoim pacjentom. Ich nabór – zarówno wolontariuszy akcyjnych, jak medycznych – trwa nieustannie. W 2013 roku, już tradycyjnie, odbyły się dwie edycje kursu dla kandydatów na wolontariuszy medycznych, a także przeprowadzono ponad 30 spotkań, w których wzięło udział blisko 2500 uczniów, oraz 2 dla 15 seniorów. Zorganizowane też zostały dwudniowe warsztaty dla koordynatorów szkolnych kół wolontariatu: „Motywacja, czyli co nas skłania do działania”. W minionym roku Centrum Wolontariatu, działające przy Fundacji Hospicyjnej, współpracowało z około 3000 wolontariuszy, przede wszystkim uczniami i studentami 64 szkół wszystkich stopni Pomorza i okolic.

Wsparcie psychologiczne

Obok pomocy medycznej zapewniamy pacjentom oraz rodzinom pozostającym w żałobie wsparcie psychologiczne. Przy Fundacji działa Akademia Walki z Rakiem, w której ramach organizowane są bezpłatne zajęcia dla osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich bliskich (wykłady, konsultacje indywidualne, warsztaty rozwoju osobistego, grupy psychoedukacyjne czy grupy wsparcia), prowadzone przez psychologów, dietetyków, fizjoterapeutów, a także przez osoby duchowne. W 2013 roku z różnych form zajęć grupowych i porad indywidualnych skorzystało 127 osób, natomiast w wykładach i spotkaniach dla mieszkańców Gdańska wzięło udział około 200 zainteresowanych.

Ponadto przy Hospicjum działa także Grupa Wsparcia dla Osób w Żałobie, prowadzona przez psychologa i psychoterapeutę.

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Księgarnia

Przekaż darowiznę online

kwota: