Jak przekazać nam 1%

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO?

1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych).

2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

3. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

4. Podatnicy, którzy już złożyli deklarację PIT osobiście lub którym PIT wypełniał pracodawca.

5. Emeryci i renciści. Należy poczekać, aż ZUS prześle PIT 40A.

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) musisz wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP), podając: Numer KRS: 0000201002 oraz Wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Do 30.04.2018 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu. Emeryci i renciści wykazują w PIT 37 dochody z renty lub emerytury na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A.

 

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Zamów kartkę!

Konkurs

Przekaż darowiznę online

kwota:

Rocznik

Księgarnia