Wsparcie dzieci

Dzieci przeżywające stratę bliskiej osoby są szczególnym zobowiązaniem społecznym. Ich bólu nie sposób ani w pełni pojąć, ani skutecznie mu zaradzić. Można natomiast pomóc, udzielając zarówno wsparcia socjalnego, jak i psychologicznego. Fundacja Hospicyjna podjęła się obu zadań. Od 2006 roku działa przy niej Fundusz Dzieci Osieroconych, którego głównym zadaniem jest aktywne towarzyszenie w żałobie dzieci hospicyjnych pacjentów oraz pomoc zdrowemu rodzeństwu dzieci przewlekle chorych. Jesienią 2014 roku ruszył program „Tumbo Pomaga”, ogólnopolski projekt zainicjowany w ramach X kampanii „Hospicjum to też Życie”, a dedykowany wszystkim osieroconym dzieciom, bez względu na okoliczności śmierci ich bliskich. Jego podstawowym celem jest edukacja środowiska, w którym żyją, a także stworzenie platformy wymiany myśli i możliwości kontaktu ze specjalistą zarówno samych osieroconych, jaki ich otoczenia (portal (www.tumbopomaga.pl). Jednym efektów programu jest cykl szkoleń dla pedagogów szkolnych i psychologów, poświęcony procesowi żałoby u dzieci i młodzieży.

Więcej informacji na podstronach Funduszu Dzieci Osieroconych oraz Tumbo Pomaga.

Pomóż osieroconym dzieciom

Fundacja Hospicyjna

Konto
72 1540 1098 2001 5562 4727 0001
KRS 0000 201 002

Zamów kartkę!

Konkurs

Przekaż darowiznę online

kwota:

Rocznik

Księgarnia